Prihláška na kurz prvej pomoci

Kontaktné údaje
Titul pred menom:
Titul za menom:
Meno:
Priezvisko:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Dátum narodenia deň:   mesiac:   rok:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefónne číslo:
E-mail:
Výber kurzu
Vyberte si typ kurzu:
Vyberte si mesto konania:

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami kurzu prvej pomoci VaV.

Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti VaV Akademy s.r.o. súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky a spracovania databázy záujemcov o kurz. Súhlas je daný na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a tento súhlas písomne odvolať.