Kurz prvej pomoci pre širšiu verejnosť

People-crowd-clipart-little-men www.wallseemly.com
Kurz je určený pre širokú verejnosť, teda pre jednotlivcov, rôzne skupiny, okruh priateľov či členov rodiny.

Rozsah školenia: 8 hodín (teoretická a praktická časť)
Miesto konania: podľa dohody
Počet osôb: minimálne 1, maximálny počet nie je obmedzený


Obsah kurzu

Teoretická časť:

  • volanie 112/155 - postup ako efektívne privolať záchrannú službu
  • bezpečnosť pri poskytovaní laickej prvej pomoci
  • základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci
  • krvácanie a šokové stavy, bezvedomie a následné úkony, život zachraňujúce úkony, cudzie teleso v dýchacích cestách, uvoľnenie dýchacích ciest, zastavenie dychu a srdca, resuscitácia, niektoré poranenia (hlava, chrbtica, hrudník, brucho, panva), zlomeniny, záchvatové stavy – epileptický záchvat, záchvat dýchavičnosti, febrilné kŕče (kŕče z horúčky), úraz elektrickým prúdom, popáleniny a poleptania, rany (tržné, bodné), odreniny, otrava, topenie, uštipnutie hmyzom, akútna alergická reakcia, akútne stavy pri cukrovke


Praktická časť:

  • nácvik resuscitácie, oživovanie na resuscitačnom modeli dieťaťa, juniora a dospelého (nepriama srdečná masáž a dýchanie z úst do úst)
  • stabilizovaná poloha, ošetrenie rán, zastavenie krvácania, ošetrenie konkrétneho zranenia, obväzová technika (nacvičovanie techniky znehybnenia končatiny pri rôznych poraneniach a zlomeninách), odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest, Gordonov a Heimlichov manéver


* Náplň kurzu je možné upraviť a prispôsobiť potrebám jednotlivcov alebo skupín (skauti, plavčíci, predavačky, členovia záujmových krúžkov atď.).