Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičský preukaz a vodičov

arabakullan8 www.dersimizdireksiyon.net

Kurz je určený žiadateľom o vodičské oprávnenie, ale aj tým, ktorí už jeho držiteľmi sú, teda vodičom.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.

Vodiči z povolania sú povinní absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik vodičov, súčasťou ktorého je aj kurz prvej pomoci.


Obsah kurzu:

Poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, o zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody a bezpečnom poskytovaní prvej pomoci, o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych stavov, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.