Prihláška na kurz prvej pomoci

Kontaktné údaje
Titul pred menom:
Titul za menom:
Meno:
Priezvisko:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Dátum narodenia deň:   mesiac:   rok:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefónne číslo:
E-mail:
Výber kurzu
Vyberte si typ kurzu:
Vyberte si mesto konania:

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

/ so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu spoločnosti VaV Akademy s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely spoločnosti VaV Akademy s.r.o.

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže spoločnosť VaV Akademy s.r.o. zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením spoločnosti VaV Akademy s.r.o. o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.