Základné školenie prvej pomoci pre zamestnancov v rámci BOZP

17127670-3d-people--man-person-with-briefcase-and-tie-businessman-teamwork gb.123rf.comKurz je určený pre zamestnancov firiem a podnikov v rámci BOZP, pracovníkov organizácií a inštitúcií, a to z rôznych profesijných oblastí.

Rozsah školenia: 8 hodín (teoretická a praktická časť)
Miesto konania: podľa dohody
Počet osôb: minimálne 10, maximálny počet nie je obmedzenýObsah kurzu

Teoretická časť:

  • volanie 112/155 - postup ako efektívne privolať záchrannú službu
  • bezpečnosť pri poskytovaní laickej prvej pomoci
  • základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci
  • krvácanie a šokové stavy, bezvedomie a následné úkony, život zachraňujúce úkony, cudzie teleso v dýchacích cestách, uvoľnenie dýchacích ciest, zastavenie dychu a srdca, resuscitácia, niektoré poranenia (hlava, chrbtica, hrudník, brucho, panva), zlomeniny, záchvatové stavy – epileptický záchvat, záchvat dýchavičnosti, febrilné kŕče (kŕče z horúčky), úraz elektrickým prúdom, popáleniny a poleptania, rany (tržné, bodné), odreniny, otrava, topenie, uštipnutie hmyzom, akútna alergická reakcia


Praktická časť:

  • nácvik resuscitácie, oživovanie na resuscitačnom modeli dieťaťa, juniora a dospelého (nepriama srdečná masáž, dýchanie z úst do úst)
  • stabilizovaná poloha, ošetrenie rán, zastavenie krvácania, ošetrenie konkrétneho zranenia, obväzová technika (nacvičovanie techniky znehybnenia končatiny pri rôznych poraneniach a zlomeninách), odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest, Gordonov a Heimlichov manéver


* Náplň kurzu je možné upraviť a prispôsobiť potrebám a charakteru jednotlivých firiem a podnikov (kancelária, dielňa, obsluha prístrojov, práca s nástrojmi, práca vo výškach atď.)