Kurz prvej pomoci

Kto sme?

VaV Akademy

VaV Akademy je členom Skupiny VaV, ktorá vznikla v roku 2003 a ktorá sa zaoberá poskytovaním rekvalifikačných kurzov.

VaV Akademy predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť, ktorej cieľom je priniesť kvalitné vzdelanie pre všetkých.

Naša vzdelávacia agentúra je postavená na tradícii, odbornosti a profesionalite. Tradíciu úspešne prepájame s neustálym progresom vo výučbe a moderným technickým vybavením.

 Okrem kurzu prvej pomoci ponúkame aj sociálne kurzy, kurzy BOZP, počítačové kurzy, kurzy krásy a mnohé ďalšie.

Pre viac informácií: www.vavakademy.sk

pencil

Čo robíme?

Organizujeme vzdelávacie kurzy

VaV Akademy okrem kurzu prvej pomoci ponúka aj ďalšie rekvalifikačné kurzy:

  • sociálne kurzy
  • kurzy BOZP
  • lektorské minimum
  • účtovnícke kurzy
  • jazykové kurzy
  • kurzy krásy
  • a mnohé iné...