Zásady poskytovania prvej pomoci

Zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.

Aj to nájdete na našej stránke.

Zdroj:

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2022. Zásady poskytovania prvej pomoci. [online]. [cit. 2022-09-13].
Dostupné: https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon