ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Prihláška

Vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku. Po prijatí prihlášky Vás budeme radi kontaktovať.

 

Osobné informácie

Pán
Pani

 

Ďalšie požiadavky

Zostáva 500 znakov

 

Kurz

 

Mesto konania

 

 

Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?* Povinný údaj

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu spoločnosti VaV Akademy v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely spoločnosti VaV Akademy.

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže spoločnosť VaV Akademy zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením spoločnosti VaV Akademy o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon