Kurz prvej pomoci pre deti, žiakov a študentov

iStock 000012611853Small theeiexperience.com


Kurz je venovaný predovšetkým žiakom základných a študentom stredných škôl, ale aj deťom materských škôl (prvá pomoc hravou formou).

Školenie prebieha podľa osnov, ktoré sú prispôsobené jednotlivým skupinám detí, žiakov a študentov.

 

*** AKCIA ! ***

Ak navštevujete Kurz prvej pomoci VaV, vaše dieťa má nárok na 50 % zľavu z Kurzu prvej pomoci pre deti.