Nebezpečné kozmetické výrobky

Nie všetky výrobky sú totiž zdravé a telu prospešné. Mnohé z nich môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré spôsobujú nepríjemné alergické reakcie. Ak sa im chcete vyhnúť, odporúčame vám navštíviť internetovú stránku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na ktorej sa pravidelne zverejňujú nebezpečné kozmetické výrobky.

www.uvzsr.sk