Prvá pomoc pri autonehode

prva pomoc pri autonehode

Bezpečnosť záchrancu a organizácia pomoci

 • zastaviť 10 – 15 m pred miestom nehody
 • zapnúť varovné osvetlenie vlastného automobilu
 • obliecť si reflexnú vestu
 • spolucestujúcich zapojiť do pomoci alebo ich vyzvať, aby opustili auto a odišli mimo cesty
 • v priestore nehody nefajčiť
 • vytiahnuť kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle (vypnúť prívod paliva u naftových motorov)
 • zistiť približný počet osôb a ich poranenia
 • zaistiť automobil/y proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie)
 • umiestniť výstražný trojuholník a riadiť premávku (len ak je k dispozícii viac záchrancov, nikdy nezapájať ľudí z havarovaného vozidla)


Poskytnutie prvej pomoci

 • zistiť druh poranení a počet ranených
 • vyprostiť ranených s ohrozením života (predtým pripraviť deku, fóliu na uloženie)
 • poskytnúť neodkladnú prvú pomoc (stláčanie hrudníka a záchranné vdychy, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí, prevencia šoku)
 • prehľadať automobil/y a okolie (vymrštené osoby, ukryté malé deti)
 • privolať záchranný systém volaním na tiesňovú linku „112“
 • ošetriť ostatné poranenia (zlomeniny, popáleniny, rany)

 

Privolanie špecializovanej pomoci

 • číslo telefónu a meno volajúceho
 • miesto nehody a orientačné body
 • druh nehody (pád, zrážka, požiar)
 • počet, približný vek a druh zranení
 • iné zvláštne údaje
 • čakať na spätnú otázku operátora

 

Poznámky:
* Nemôžete stihnúť všetko. Najdôležitejšia je vaša bezpečnosť, potom život ohrozujúce stavy a až nakoniec všetko ostatné.
* S postihnutými hýbte len pri ohrození ich života. Ak musíte pre ohrozenie života hýbať s vozidlom, označte polohu. Do pomocných prác zapojte aj okoloidúcich.