Prvá pomoc pri horení odevu

prva pomoc pri horeni odevu

Príčiny:
státie pri žiaričoch tepla, zásah bleskom, úraz elektrickým prúdom, požiar
Postup:
1. zabrániť gúľaniu sa po zemi, pohybom a behaniu
2. postihnutého uložiť horiacou stranou nahor
3. oheň zahasiť poliatím vodou (nehorľavou tekutinou) alebo zabalením do hustej hrubej tkaniny (kabát, záves, koberec)
4. po zahasení odev vyzliecť, ale len ak nie je priškvarený ku koži
5. ošetriť popáleniny
6. vykonať protišokové opatrenia
7. vyhľadať odborné ošetrenie


Poznámka:

* Pri gúľaní je možnosť rozšírenia popálenín, pri behaní rozdúchavanie ohňa. Ak ste sami, pomôžete si okamžitým tesným zabalením do vhodnej tkaniny a ľahnutím na zem.