Prvá pomoc pri otrave CO (oxid uhoľnatý)

prva pomoc pri otrave co oxid uholnaty


Príznaky:
bolesti hlavy, zvonenie v ušiach, svalová slabosť, nevoľnosť, vracanie, bledá, normálna až červená farba tváre a slizníc, dusenie sa, nepravidelné dýchanie, nepokoj
Postup:
1. otvoriť dvere + okná a vetrať
2. vyniesť postihnutého do bezpečia
3. zistiť stav vedomia, dýchania a poskytnúť prvú pomoc
4. privolať špecializovanú pomoc (hasiči a záchranári)
5. kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz


Poznámky:

* Postihnutého nevyprosťujte, ak nemáte asistenciu druhej osoby a istenie lanom.
* Prvá pomoc pri otrave plynom je rovnaká bez ohľadu na jeho druh.